THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2020

Công ty TNHH Maxpeed Hà Nội thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

THÔNG BÁO

(V/v: Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9)

Kính gửi: Quý nhà đại lý, đối tác, quý khách hàng, và toàn thể cán bộ nhân viên công ty.

Căn cứ vào nội quy lao động và chính sách chung của Công ty đúng theo quy định của nhà nước, Công ty TNHH Maxpeed Hà Nội thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2020 được thực hiện như sau:

Thời gian nghỉ: Nghỉ 01 ngày (thứ 4 ngày 02/09/2020).

Ngày nghỉ lễ công ty không làm việc. Đối với nhân viên công ty vẫn được hưởng nguyên lương theo quy định của Luật lao động.

Đại Việt thông báo nghỉ lễ quốc khánh 2/9

Kính chúc Quý nhà đại lý, đối tác, quý khách hàng, và toàn thể cán bộ nhân viên TNHH Maxpeed Hà Nội một kỳ nghỉ lễ quốc khánh 2/9 vui vẻ!