Tuyển dụng: Nhân viên chứng từ forwarding

Tuyển dụng: Nhân viên chứng từ forwarding

Công việc phải làm: Làm chứng từ vận tải đường biển/đường hàng không cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Làm việc với khách hàng, đại lý quốc tế,...

Tuyển dụng: Chuyên viên kinh doanh

Tuyển dụng: Chuyên viên kinh doanh

Công việc phải làm: Tìm kiếm, lập kế hoạch, liên hệ, tiếp cận các công ty, nhà máy có hàng hóa xuất nhập khẩu để bán dịch vụ vận...