GIỚI THIỆU NGẮN GỌN

- Thành lập năm 2005
- Gồm 9 văn phòng, 150 nhân viên
- 18 xe đầu kéo, 15 xe tải, 3 kho bãi.
- Air freight, sea freight, local logistics
- Dịch vụ gom hàng lẻ.

 

LỊCH TÀU