Dịch vụ đường hàng không

MAXPEED VIETNAM là đại lý cho 9 hãng hàng không, vì thế luôn đảm bảo được chỗ có sẵn và giá cước hàng không cạnh tranh.

Thị trường tập trung: Khu vực Asean, Đông Bắc Á, Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ.

Tổng sản lượng hàng không hàng năm đạt trên 12,500 tấn.